โปรโมชั่น Choose to buy products

Payment   

น้ำพริก รสเด็ด

ถั่วงอกหัวโต

95 THB

น้ำพริกกุ้งเสียบตำสด

150 THB

น้ำพริกปลาข้าวสารตำสด

150 THB

น้ำพริกกุ้งเสียบดั้งเดิม

120 THB

น้ำพริกกุ้งเสียบเผ็ดกลาง

120 THB

เกลือเคยภูเก็ต

69 THB

น้ำพริกกะปิกุ้ง

150 THB

แกงไตปลาแห้ง

110 THB

แกงไตปลาน้ำ

65 THB

น้ำบูดูทรงเครื่อง

65 THB

กุ้งเสียบอบ

42 THB

ไตปลาคั่วกลิ้ง

42 THB

น้ำพริกมะขามกุ้ง

42 THB

น้ำพริกคั่วกุ้งภูเก็ต

42 THB

น้ำพริกปลาเค็มทรงเครื่อง

42 THB

น้ำพริกลงเรือกุ้ง

42 THB

น้ำพริกคั่ว (เซ็ท4)

168165 THB

น้ำพริกคั่ว (เซ็ท6)

252248 THB

กะปิน้ำข้าว

190 THB

หมี่สั่วต้ม (แพ็ค10ซอง)

95 THB

หมี่สั่วผัด

95 THB

น้ำพริกแกงเหลือง

35 THB

เครื่องต้มยำ

35 THB

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

35 THB

เครื่องต้มข่า

35 THB

เครื่องต้มยำ 3p

185 THB

เครื่องแกงส้ม

80 THB

เครื่องแกงคั่วกลิ้ง

80 THB