โปรโมชั่น Choose to buy products

Payment   

ORTA เครื่องดื่มทุเรียน/กาแฟทุเรียน

ดาร์คช็อกโกแลตรสทุเรียน เคลือบเมล็ดกาแฟ

175 THB

ดาร์คช็อกโกแลตรสมะพร้าว เคลือบเมล็ดกาแฟ

175 THB

ดาร์คช็อกโกแลตรสมะม่วง เคลือบเมล็ดกาแฟ

175 THB

ดาร์คช็อกโกแลตเคลือบเมล็ดกาแฟ

175 THB

น้ำทุเรียนORTA ผสมเนื้อทเรียน

180 THB

น้ำมะม่วงORTA ผสมเนื้อมะม่วง

180 THB

น้ำกล้วยORTA ผสมเนื้อกล้วย

180 THB

น้ำทุเรียนORTA Family Pack

190 THB

กาแฟทุเรียนORTA Family pack

250 THB

กาแฟทุเรียนORTA

150 THB

กาแฟมะพร้าวORTA

150 THB

กาแฟสับปะรดORTA

150 THB

กาแฟมะม่วงORTA

150 THB

กาแฟมังคุดORTA

150 THB

กาแฟกล้วยORTA

150 THB

ครีมเนื้อทุเรียนORTA

95 THB

สับปะรดอบกรอบORTA

190 THB

ทุเรียนแท่งอบกรอบORTA

190 THB

ทุเรียนอบกรอบORTA

380 THB

ทุเรียนอบกรอบORTA(กล่องดำ)

190 THB

เซ็ทลูกอมกลิ่นทุเรียนORTA

480 THB

เซ็ทลูกอมกลิ่นมะพร้าวORTA

480 THB

เซ็ทลูกอมกลิ่นมะม่วงORTA

480 THB

ลูกอมกลิ่นทุเรียนORTA

48 THB

ลูกอมกลิ่นมะพร้าวORTA

48 THB

ลูกอมกลิ่นมะม่วงORTA

48 THB