โปรโมชั่น Choose to buy products

Payment   

ขนมพื้นเมืองภูเก็ต

ขนมพริก

95 THB

ขนมไส้ไก่

55 THB

ขนมไข่เข้

30 THB

ขนมก้องถึง

75 THB

ขนมก้องถึง (กระปุก)

120 THB

ขนมบีพ้าง

75 THB

ขนมบีพ้าง(กระปุก)

55 THB

ขนมมั่วหลาว

80 THB

เซ็ทขนมพื้นเมือง (4pcs)

255220 THB

ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม

50 THB

ขนมเต้าส้อไส้เค็มไข่เค็ม

50 THB

ขนมเต้าส้อไส้รวมรส

50 THB

ขนมเต้าส้อ-แก้วจารัสศรี

85 THB

ช็อกโกแลต-พรทิพย์

155 THB

คุ๊กกี้สิงคโปร์ เผือก

120 THB

คุ๊กกี้สิงคโปร์ ชาเขียว

120 THB

คุ๊กกี้เนยไส้สับปะรด

120 THB

คุ๊กกี้สิงคโปร์

120 THB

ท้อฟฟี่โบราณ

100 THB

ปั้นสิบไส้ปลา

65 THB

ทองม้วน รสมะม่วง

70 THB

ทองม้วน รสกล้วย

70 THB

ทองม้วน รสช็อกโกแล็ต

70 THB

ทองม้วน รสกาแฟ

70 THB

ทองม้วน รสกะทิ

70 THB

บิสกิตแท่ง รสมะพร้าว Rocco

110 THB

เวเฟอร์ลำไย O&O (ฺฺB)

75 THB

เวเฟอร์ลิ้นจี่O&O (ฺฺB)

75 THB

เวเฟอร์มังคุด O&O (ฺฺB)

75 THB

เวเฟอร์ทุเรียน O&O

25 THB

เวเฟอร์กล้วย O&O

25 THB

เวเฟอร์ลิ้นจี่ O&O

25 THB

เวเฟอร์มังคุด O&O

25 THB

เวเฟอร์ลำไย O&O

25 THB

เวเฟอร์มะม่วง O&O

25 THB